Betalen voor een offerte

Het is niet gebruikelijk om voor uw offerte een factuur te versturen, de tijd die u besteed aan het maken van een offerte is ondernemersrisico. Wordt van de offerte wel een opdracht gemaakt, dan kunt u de kosten voor het opstellen van de offerte verrekenen in de uurtarieven. Ondanks dat de kans groot is dat opdrachtgevers bij meerdere ondernemers een offerte opvragen en de keus voor de opdracht of klus niet op u valt, is een offerte factureren zeker niet normaal.

Een offerte is een vrijblijvende prijsopgave of aanbieding en wordt kosteloos opgesteld en aangeboden. In een offerte staat de aanbieding omschreven met daarbij de voorwaarden zoals de betalingstermijn en of er eventueel een deel vooruit betaald moet worden.

Wanneer betalen voor een offerte

Als van tevoren duidelijk is vermeld dat er kosten in rekening worden gebracht voor een offerte, en als u een afspraak heeft gemaakt over het betalen daarvan, is het van toepassing om de offerte in rekening te brengen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om als bijlage bij de offerte tekeningen en ontwerpen mee te sturen waar de nodige kosten mee gemoeid zijn. Als er voor de offerte wordt betaald is de opdrachtgever eigenaar van de tekeningen en ontwerpen.

Veelgestelde vragen over de prijs in een offerte

  • Wat houdt een vaste prijs in een offerte in?
  • Heeft u met de opdrachtgever, een bedrijf of particulier, een vaste prijs afgesproken voor een opdracht of klus, dan mag u de prijs in de offerte achteraf niet verhogen. Met een vaste prijs is het niet gebruikelijk of noodzakelijk om de gemaakte kosten uitgebreid te specificeren op de factuur.

  • Wat houdt een richtprijs in een offerte in?
  • Een richtprijs is een prijs die de ondernemer heeft geschat voor de opdracht of klus. Het is dus mogelijk dat de prijs op de factuur achteraf anders is dan de richtprijs in de offerte. Wijkt de prijs meer af dan vooraf afgesproken, dan dient de ondernemer dit vooraf te communiceren en moet de klant opnieuw een akkoord geven.

  • Kan ik een offerte maken op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen?
  • Ook op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen is het mogelijk een offerte op te stellen. U geeft aan dat het gebruikte materiaal en de arbeidsuren achteraf worden betaalt door de opdrachtgever. Het is verstandig om uw uurtarief, richtprijs voor de materialen, hulpmiddelen en vervoerskosten duidelijk in de offerte op te nemen.

  • Kan de afgesproken prijs in de offerte hoger worden?
  • Is er een overeenkomst tussen de ondernemer en opdrachtgever doordat de offerte is ondertekend, dan mag u de prijs niet zomaar verhogen. Er zijn wel uitzonderingen. Heeft u bijvoorbeeld achteraf te weinig informatie gekregen, en heeft u hierdoor meer kosten moeten maken voor de klus of opdracht, dan mag u de prijs verhogen.


Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel