Offerte of kostenindicatie

Wilt u als freelancer of zzp’er goed overkomen dan geeft u in de offerte een compleet overzicht van de werkzaamheden, de daarbij behorende specificatie van de uren en eventueel het materiaal voor de opdracht. Met een offerte krijgt de opdrachtgever een beeld van de te verwachten kosten zodat deze niet voor verrassingen komt te staan.

Voor het tot een offerte komt wordt er eerst stevig onderhandeld. Daarna wordt van u een offerte of kostenindicatie verwacht. Als de prijsopgave goed is onderbouwd en voldoende duidelijkheid geeft over uw diensten en werkzaamheden, dan zal de opdrachtgever eerder van de offerte opdracht maken.

Juridische overeenkomst

Een offerte is rechtsgeldig en bestaat uit diverse onderdelen en gegevens. Houdt u er dus rekening mee dat een offerte wordt beschouwd als een juridische overeenkomst vanaf het moment dat de klant deze ondertekent. Geef daarom in de offerte duidelijk de eisen aan van de opdrachtgever en wees altijd zo specifiek mogelijk over de te maken uren en eventuele bijkomende kosten.

Vermeld ook duidelijk of de genoemde bedragen in de offerte exclusief of inclusief btw zijn. Hoe concreter de offerte voor de opdrachtgever, des te kleiner de kans dat u later meningsverschillen krijgt over eventuele nacalculatie van extra gemaakte uren.

Kostenindicatie

Ook zal het regelmatig voorkomen dat uw opdrachtgever u vraagt naar een kostenindicatie voor eventuele uitbreidingen van een opdracht wat niet in de offerte is opgenomen. Het is niet nodig hiervoor een uitgebreide offerte op te stellen, u kunt een beknopte kostenindicatie maken met een specificatie van de arbeidsuren en werkzaamheden.

Waar een offerte geldt als een juridisch document, is een kostenindicatie alleen zoals de naam al aangeeft een indicatie voor uw opdrachtgever over de te maken extra uren. Hiermee krijgt de opdrachtgever een indruk welke extra kosten eraan verbonden zijn en bij een akkoord kunt u de gemaakte uren achteraf factureren op basis van nacalculatie.


Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel